Μικροβιοκτονία

Μικροβιοκτονία

Σκοπός:

Σκοπός της απολύμανσης- μικροβιοκτονίας είναι η αδρανοποίηση ή καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μικρόβια) οι οποίοι μολύνοντας τους χώρους , απειλούν  την υγεία των ανθρώπων.

Η εφαρμογή γίνεται με χημικές ουσίες  ή φυσικές μεθόδους (πχ  θερμοκρασία) . Μία κατάλληλα σχεδιασμένη υγειονομική εφαρμογή σε συνδυασμό με την λήψη σχολαστικών  μέτρων καθαρισμού  έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του μικροβιακού φορτίου που θα μπορούσε να δημιουργήσει  εστίες μόλυνσης και οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Διαδικασία:

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να καταρτίζεται ένα μόνιμο πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης με στόχο την εξασφάλιση ότι όλοι οι χώροι και τα σημεία επαφής (δάπεδα, τοίχοι, ασανσέρ, πάγκοι εργασίας, πόμολα, κουπαστές, συσκευές τηλεφώνου, πληκτρολόγια κ.α.) διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο υγιεινής.

Η διαδικασία του καθαρισμού θα πρέπει να προηγείται της απολύμανσης.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε έχουν άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και  παρέχουν εκτός από  απολυμαντική δράση και απόσμηση

Η εφαρμογή απολύμανσης  που ακολουθούμε πραγματοποιείται  με την μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης (Fogger) και είναι άοσμη.

Η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει την αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του υικού φορτίου σε χώρους, επιφάνειες και αντικείμενα, χωρίς την πρόκληση φθορών σε υλικά και αντικείμενα.

Μετά την εφαρμογή ο χώρος παραμένει κλειστός για μία ώρα.

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται με ευθύνη ειδικού επιστήμονα (Επόπτης Δημόσιας Υγείας) της εταιρείας μας και Γεωπόνου, ενώ στο τέλος της εφαρμογής παραδίδεται Πιστοποιητικό Εργασιών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας

Γραπτή Εγγύηση Αποτελέσματος για όλες τις υπηρεσίες μας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος!

Χρειάζεστε και άλλη υπηρεσία;

Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας:

Πελάτες που μας εμπιστεύονται