Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης, Μυοκτονίας και Βιοκαθαρισμού Στρωμάτων με άριστα αποτελέσματα.

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται με ευθύνη ειδικών επιστημόνων (Γεωπόνου & Επόπτη Δημόσιας υγείας) της εταιρείας μας, ενώ στο τέλος κάθε εφαρμογής παραδίδεται Πιστοποιητικό Εργασιών Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας.

Απεντόμωση είναι η διαδικασία καταπολέμησης όλων εκείνων των εντόμων που προσβάλλουν τα σπίτια ή τις επιχειρήσεις μας και είναι επιβλαβή τόσο για την προσωπική όσο και τη δημόσια υγεία…

Για την οριστική απαλλαγή ενός χώρου από τα τρωκτικά θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα μυοκτονίας…

Σκοπός της απολύμανσης-μικροβιοκτονίας είναι η αδρανοποίηση ή καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μικρόβια) οι οποίοι μολύνοντας τους χώρους απειλούν την υγεία των ανθρώπων…

Μέθοδος παλμικής αναρρόφησης και η ταυτόχρονη απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία UVC (χωρίς χημικά)…

Διαθέτουμε συσκευές παγίδευσης ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων και τρωκτικών…

Παρέχουμε αποτελεσματικές μεθόδους που εγγυώνται τον αποκλεισμό και τη μόνωση κατά των πτηνών παρασίτων…

Επιτυγχάνεται με τη διασπορά γύρω από το χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε…

Διενεργούμε εντομολογικούς και παρασιτολογικούς ελέγχους σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους…

Ενημέρωση του υπευθύνου του εκάστοτε χώρου με μέτρα πρόληψης προς αποφυγή εισβολής εντόμων και τρωκτικών…

Γιατί να μας επιλέξετε;

Πιστοποίηση & Διασφάλιση Ποιότητας:

Πιστοποιήσεις

iso9001 colour
ISO 14001 2015 LIBERO ASSURANCE MARK
ΣΕΑΜΕ colour

Πελάτες που μας εμπιστεύονται

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας

Γραπτή Εγγύηση Αποτελέσματος για όλες τις υπηρεσίες μας,
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος!