Απεντομώσεις

Τι είναι η Απεντόμωση;

Απεντόμωση είναι η διαδικασία καταπολέμησης όλων εκείνων των εντόμων που προσβάλλουν τα σπίτια ή τις επιχειρήσεις μας και είναι επιβλαβή τόσο για την προσωπική όσο και τη δημόσια υγεία.

Η Αντρακόιλ Ελλάς εφαρμόζει το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IntegratedPestManagementIPM). Πρόκειται για τη συστηματική συλλογή και καταγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν σε ένα προσβεβλημένο χώρο, όπως το είδος των παρασίτων, η έκταση του και οι πιθανές αιτίες προσβολής, ο περιβάλλον χώρος, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, κ.α. , με στόχο τη σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου και εξειδικευμένου προγράμματος που θα περιλαμβάνει αφενός την άμεση καταπολέμηση του προβλήματος με τη μικρότερη αρνητική επίδραση στους ανθρώπους και το περιβάλλον, αφετέρου δε τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα αντίστοιχα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να μην επανεμφανισθεί το πρόβλημα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται με ευθύνη ειδικού επιστήμονα (Επόπτης Δημόσιας Υγείας) της εταιρείας μας και Γεωπόνου, ενώ στο τέλος της εφαρμογής παραδίδεται Πιστοποιητικό Εργασιών.

Η Αντρακοίλ Ελλάς είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα στην καταπολέμηση των κοριών σε σπίτια, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, δομές φιλοξενίας κ.α.

Στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας

Γραπτή Εγγύηση Αποτελέσματος για όλες τις υπηρεσίες μας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος!

Χρειάζεστε και άλλη υπηρεσία;

Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας:

Πελάτες που μας εμπιστεύονται