Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ενημέρωση του υπευθύνου του εκάστοτε χώρου με μέτρα πρόληψης προς αποφυγή εισβολής εντόμων και τρωκτικών στις εγκαταστάσεις του κτηρίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας

Γραπτή Εγγύηση Αποτελέσματος για όλες τις υπηρεσίες μας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος!

Χρειάζεστε και άλλη υπηρεσία;

Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας:

Πελάτες που μας εμπιστεύονται